RUSZAJ PO ZDROWIE SWOICH NÓG

Bezpłatne konsultacje z lekarzem specjalistą
chirurgiem naczyniowym / flebologiem
.

01.10.2021 Poznań
02.10. 2021 Tychy
09.10.2021 Susz
18.10.2021 Szczecin

Aby zapisać się na darmową konsultację z lekarzem specjalistą, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgijskiej 11 lok. 9, Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@padtech.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu obsługi Pani/Pana zgłoszeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dystrybucja w Polsce

P.A.D. Technologies Ltd. Sp. z o.o.

ul. Belgijska 11 lok.9
02-511 Warszawa