ScleroSafe™ to innowacyjna metoda skleroterapii zapewniająca szybkie i skuteczne leczenie żylaków pni bocznych oraz pni głównych. Zalicza się do najnowszej klasy zabiegów małoinwazyjnych, nietermicznych i nietumescencyjnych (NT, NT). Doskonale wpisuje się w trend coraz częściej stosowanych zabiegów hybrydowych. Opracowany przez firmę VVTMedical jednorazowy zestaw pozwala sprawnie zamknąć niewydolne żyły kończyn dolnych, ograniczając znacząco powikłania związane z klasyczną skleroterapią. Zastosowanie tej metody zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień, mattingu czy nadmiernych stanów zapalnych, przez co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dual Procedure Syringe

Nowe, wysoce użyteczne rozwiązanie techniczne: jednoczasowa aspiracja krwi i podanie sklerozantu.

Innowacyjna, opatentowana, dwutłokowa strzykawka DPS™

Zabieg z użyciem zestawu ScleroSafe™ przeprowadza się w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności podawania pacjentowi znieczulenia. Po wykonaniu jednego mikronakłucia do niewydolnego odcinka żyły – przy pomocy giętkiego prowadnika – wprowadzany jest cewnik ScleroSafe. Następnie do cewnika podłącza się innowacyjną strzykawkę (DPS – Dual Procedure Syringe). Zestaw ScleroSafe oferuje dwie długości cewników – 150 i 350 mm.

Dwutłokowa strzykawka oraz cewnik o podwójnym świetle pozwalają na jednoczasowe odessanie krwi z żyły i podanie środka obliterującego. To oznacza, że sklerozant nie jest rozcieńczany przez krew – można w związku z tym użyć go zarówno w mniejszej ilości, jak i w niższym stężeniu. Taka technika skutecznie zapobiega uwalnianiu się żelaza z czerwonych krwinek i tworzącym się przez to przebarwieniom. Zmniejsza się również prawdopodobieństwo powstania zakrzepu wewnątrz leczonej żyły.

Procedura ScleroSafe™ – prezentacja metody

ScleroSafe™ – wskazania

Zabieg znajduje zastosowanie w leczeniu żylaków pierwotnych i nawrotowych, pniowych i pozapniowych o średnicy od 2 do 5 mm. Sprawdza się w zamykaniu:

 • żyły odpiszczelowej dodatkowej przedniej
 • żyły odpiszczelowej obwodowo od kolana
 • żyły odstrzałkowej
 • żyły Giacominiego

ScleroSafe™ oznacza mniejszą niż w klasycznej skleroterapii ilość podawanego pacjentowi sklerozantu – jest to możliwe dzięki jego aplikacji bezpośrednio do światła „prawie” pustej żyły.

 • w porównaniu do tradycyjnej skleroterapii podczas zabiegu ScleroSafe™ środek obliterujący podaje się pacjentowi przez cewnik – zmniejsza to ryzyko jego aplikacji poza żyłę
 • ScleroSafe™ cechuje się zdecydowanie mniejszym ryzykiem powikłań w postaci przebarwień na skórze, mattingu oraz nadmiernego odczynu  zapalnego
 • ScleroSafe™ to metoda nietermalna i małoinwazyjna, co czyni ją bardziej bezpieczną przy usuwaniu żylaków umiejscowionych obwodowo od kolana
 • zabieg ScleroSafe™ daje dobre wyniki leczenia u pacjentów z zaawansowanymi owrzodzeniami (C6)
 • zabieg ScleroSafe™ trwa krótko, zapewnia wysoką skuteczność i natychmiastowy powrót pacjenta do codziennych aktywności
 • opieka po zabiegu obejmuje kompresjoterapię przez kilka dni

Jesteś zainteresowana/y metodą i potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas!

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgijskiej 11 lok. 9, Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@padtech.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu obsługi Pani/Pana zgłoszeń.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

  Szkolenia
  ScleroSafe™

  Zapraszamy na szkolenia, podczas których prezentujemy nowe techniki wewnątrznaczyniowe w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej z użyciem zestawów ScleroSafe™.

  Szkolenia prowadzone są w małych grupach dla 2-4 uczestników.

  Miejsce: Warszawa, Poznań, Lublin

  Obie metody prezentowane są również
  podczas warsztatów organizowanych
  w ramach Akademii Flebologii w Lublinie

  Sprawdź program Vascular Education

  Zapisz się na szkolenie +48 668 287 465

  Chcesz ustalić termin szkolenia? Skontaktuj się z nami!

   Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgijskiej 11 lok. 9, Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.
   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@padtech.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
   4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat w celu obsługi Pani/Pana zgłoszeń.
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
   8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na Pani pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.
   10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

   Partnerzy